Registracija
vozila Beograd
Registracija vozila Beograd | Agencija Sunce | Na rate
Registracija vozila Beograd | Izdavanje registracionih nalepnica

Od novembra 2012 god. Tehnički pregled Sunce dozvolom MUP-a republike Srbije, je dobio ovlašćenje za izdavanje registracionih nalepnica, to jest za produženje registracije vozila na tehničkom pregledu, tako da od sad kod nas možete produžiti registraciju na Vašem vozilu za 10 minuta.